Lämminverisen ravihevosen jalostus

On sanomattakin selvää, että ravihevosen tärkeimpänä jalostustavoitteena pidetään tietysti kilpailussa menestymistä. Tämän vuoksi lämminveristen ravihevosten jalostamiseen on käytetty jo vuosikymmenten aikana paljon aikaa ja panosta, jotta jalostuksen tuloksena tulevan varsan menestysmahdollisuuksia saataisin lisättyä mahdollisimman paljon.

Lämminverisen ravihevosen jalostus

Lämminverinen hevonen voidaan jalostaa joko puhdassiitoksen tai muiden lämminverisiin juoksijoihin kuuluvien risteytysten kautta. Tämä yleensä takaa jo itsessään sen, että varsalla on normaalia suuremmat todennäköisyydet soveltua ravihevoseksi. Jalostukseen käytetään lämminveristen ravihevosten rekisteriin listattuja hevosia. On tärkeää, että näiden hevosten ominaisuuksiin kuuluisi jalostushevosen vaatimuksia vastaava luonne ja rakenne. Lisäksi hevoselta vaaditaan jalostukseen sopivaksi katsottuja suorituksia ja liikkeitä, ja myös hevosen sukujuuret tarkistetaan.

Jalostushevoseksi käy rodultaan niin amerikkalainen, ranskalainen kuin venäläinenkin lämminverinen, mutta se voi myös olla edellä mainittujen rotujen risteytys. Koska lämminverisen ravihevosen tulisi olla sekä nopea ja suorituskykyinen että kestää kovaakin vauhtia, haetaan jalostukselta ryhdikästä, mutta samalla sopusointuista rakennetta. Lämminverisen ravihevosen liikkeiden tulisi olla joustavia, pitkä ja suoria. Lisäksi on toivottavaa, että luonteeltaan hevonen olisi tottelevainen ja nöyrä, vaikka se osaakin tuoda kilpailussa esiin kaikkensa.

Yllä mainituilla vaatimuksilla kasvattajat takaavat sen, ettei jalostettavalla hevosella ole jalostusarvoa huomattavasti laskevia virheitä, jotka voisivat vaikuttaa tulevan varsan kehitykseen ja kasvatukseen. Oikeaoppinen lämminverisen ravihevosen jalostus on kannattavaa, mutta siihen kuluu myös rahaa ja aikaa. Siksi onkin tärkeää, että raha-asiat ovat ennen jalostuksen alkua kunnossa, ja tarvittaessa ravihevosten jalostukseen erikoistuneiden kasvattajien ja yrittäjien kannattaa pitää mielessä yrityslaina, jonka avulla resurssit ravihevosten oikeaoppiseen jalostukseen saadaan taattua.

Miten jalostus vaikuttaa ravihevosen menestykseen?

Jalostuksella on suuri vaikutus niin ravihevosen kuin muidenkin kilpahevosten menestykseen, mutta lopputulosta ei koskaan voida ennustaa täydellisesti. Lämminveristen jalostamista ja sen yhteyttä kilpailumenestykseen on myös tutkittu yliopistotasolla ja yksi näistä tutkimuksista on Helsingin yliopiston väittelijän Mari Suontaman tekemä väitetyö, jossa tutkittiin jalostuksen merkitystä ravihevosen menestyksen kannalta. Tutkimuksessa analysoitiin varsojen ja jalostukseen hyväksyttyjen ravihevosten ravikilpailumenestyksen ja ravihevoselle toivottujen ominaisuuksien perinnöllisyyttä ja kytköksiä toisiinsa.

Tutkimustyössä kävi selväksi, että hevosen koko on geneettisesti vahvoilla ja esimerkiksi hevosnäyttelyissä arvosteltavat luonteenpiirteet ja liikeominaisuudet periytyvät varsalle heikommin kuin rungon mitat. Ravimenestyksen suhteen jalostusvalinta edistää siis erityisesti isompien yksilöiden geenejä. Myös jalostettavien hevosten aikaisempi kisamenestys ja ravikilpailuaika auttavat kasvattamaan todennäköisyyksiä siitä, että myös varsa tulee menestymään kilpailuissa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että ravihevosen ominaisuuksien varmuus nousi silloin, kun jalostuksessa huomioidaan sekä jalostusindeksivalinta että jalostuksessa käytetyn tamman ja/tai oriin ravikilpailutulokset. Jotta jalostus olisi vieläkin onnistuneempi, olisi suositeltavaa, että jalostusvalintaan lisättäisiin entistä tarkemmat arvostelukohteet. Tarkempien arvostelukohteiden avulla ravihevosen ominaisuuksia saataisiin vahvistettua silloin, kun mukaan sisällytettäisiin myös ei-geneettisiä tekijöitä, kuten hevosen ikä ja sukupuoli sekä jalostusliitto ja hevosen arvosteluvuosi.

Lämminverisen ravihevosen jalostusarvostelu

Jotta ravihevonen voidaan jalostaa, tulee sen päästä ensimmäiseksi lämminverisen ravihevosen kantakirjaan. Tämän vuoksi näille hevosille tehdään jalostusarvostelu. Jalostukseen voidaan hyväksyä ne vähintään 3-vuotiaat hevoset, joilla ei ole perinnöllisiä sairauksia, eikä sellaisista ominaisuuksia, jotka voivat vaarantaa yksilön ja samalla myös sen jälkeläisten hyvinvoinnin.

Ravihevosen jalostusarvostelu tehdään hevosnäyttelyssä ja jalostusarvo määritellään ensin yksilöarvostelun ja myöhempien jälkeisnäyttöjen avulla. Aarvostelun lisäksi hevoselle lasketaan jalostusindeksi, joka perustuu hevosen omiin sekä sen vanhempien ja jälkeläisten ravimenestykseen. Tammojen ja orien jalostusarvostelut poikkeavat toisistaan ja vaatimukset kannattaa tarkistaa suoraan omasta hevosjalostusliitosta.